Udržitelnost

Nákupní centrum

  1. Domů
  2. Nákupní centrum
  3. Udržitelnost

Udržitelnost

Jako lídr trhu mezi evropskými nákupními centry vidí společnost ECE svou odpovědnost zejména v udržitelném řízení podniku. V našem pojetí jde stejnou měrou o spojení aspektů ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti.

Již v roce 2007 byl založen mezioborový tým společnosti ECE pro udržitelnost. Každá divize vysílá do týmu minimálně jednoho koordinátora udržitelnosti, takže se na udržitelném rozvoji společnosti ECE podílejí všechny divize. K úkolům týmu patří zejména strategické řízení všech aktivit společnosti ECE v oblasti udržitelnosti, sledování společenského, ekonomického a politického prostředí, zpracování a sdělování poznatků, iniciování a řízení opatření a také soustavné předávání know-how.

Založením poradního sboru pro udržitelnost, jehož členy jsou externí odborníci, přejímá společnost ECE roli průkopníka v odvětví realit. Poradní sbor se skládá z pěti nezávislých odborníků, kteří poskytují společnosti ECE poradenství v ekologické, ekonomické a sociální oblasti a jejich vlivu na rozvoj společnosti. Členy poradního sboru pro udržitelnost jsou:

Andreas Wente, bývalý předseda vedení společnosti Philips Deutschland GmbH
Ole von Beust, první starosta Svobodného a hanzovního města Hamburk ve výslužbě
Arved Fuchs, polární výzkumník
Prof. Dr. Kuniberts Lennerts, Univerzita v Karlsruhe (TH)
Bärbel Schomberg, odbornice na reality
V uplynulých letech udělila Německá společnost pro udržitelnou výstavbu (Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB) již několika nemovitostem, jejichž developerem byla společnost ECE, hlavní, popř. předběžný certifikát.

Z iniciativy týmu pro udržitelnost byl uskutečněn výzkumný projekt „Udržitelné nákupní centrum“. Po intenzivní výzkumné práci vydala společnost ECE spolu s vědci z Univerzity v Karlsruhe (TH) první obsáhlou příručku o udržitelnosti při rozvoji nákupních center. Práce projektového týmu byla založena na kritériích, která stanovila Německá společnost pro udržitelnou výstavbu DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) pro výstavbu a provozování udržitelných budov. Příručka uvádí všechna opatření zaměřená na udržitelnost, která jsou nezbytná v průběhu projektu – od projektování přes výstavbu až po provoz nákupního centra. Cílem je, aby se udržitelnost stala v každé fázi projektu pevnou součástí každodenní práce.

Jako dodatek k příručce „Udržitelné projektování, výstavba a provozování nákupních center“ byla vypracována příručka „Udržitelné provozování nákupních center“. Poskytuje manažerům nákupních center a technickým manažerům přímo na místě podporu a na základě příkladů osvědčených postupů doporučené praktické postupy udržitelného provozu nákupních center. Vedle zvyšování povědomí pracovníků v nákupních centrech má příručka spolu se školeními přispět k zajištění jednotného environmentálního standardu ve všech nákupních centrech společnosti ECE.

Stejná udržitelnost ve stávajících nákupních centrech jako v tomto nákupním centru

Realizace udržitelných opatření v již otevřených nákupních centrech je komplikovaná a vyžaduje, abychom se problematikou intenzivně zabývali. Aby se potřeba nezbytné energie přesto pokryla co nejšetrněji s ohledem na životní prostředí, přešla z iniciativy týmu pro udržitelnost již všechna tuzemská nákupní centra společnosti ECE i hlavní centrála v Hamburku na zelenou elektřinu. Společnost ECE se vědomě rozhodla pro dodavatele elektrické energie, jehož zelenou elektřinu osvědčuje nezávislé sdružení uznanou pečetí. Na základě využívání zelené elektřiny v 84 nákupních centrech dochází podle obezřetných propočtů ke snížení emisí oxidu uhličitého o celkem 148 000 tun.

Koncepty osvětlení pro úsporu energie

Již dlouho předtím než se začalo mluvit o snižování emisí CO2, si společnost ECE vytyčila úsporu energie jako jeden ze svých zásadních cílů. U našich nákupních center je v popředí zájmu především otázka, jak můžeme u osvětlení a chlazení ušetřit náklady a energii. Na výrobu tepla se v nákupním centru spotřebuje jen asi 20–30 % energie. Zbývající energie se využívá k větrání, chlazení a k osvětlení.

Instalací světelných zdrojů s nejnovější technologií byla v nových nákupních centrech snížena spotřeba energie v průměru o 20 %. K optimalizaci spotřeby energie nájemci dále přispívá příručka o osvětlení vydaná společností ECE.

Dobíjecí elektrostanice v Berlíně, Hamburku a ve Šlesvicku-Holštýnsku

V berlínských nákupních centrech Eastgate, Ring-Center, Allee-Center a Gesundbrunnen-Center nabízíme zákazníkům čerpání pohonných hmot s nulovými emisemi. Také v nákupních centrech Alstertal-Einkaufszentrum, Elbe-Einkaufszentrum, Billstedt-Center v Hamburku a Holsten-Galerie ve Šlesvicku-Holštýnsku jsou k dispozici dobíjecí elektrostanice. Vedle vyřízení svých nákupů mají tak zákazníci s ekologickým smýšlením možnost dobít si své vozy na parkovištích v nákupních centrech u nainstalovaných dobíjecích stanic.